FORVENTET ÅRLIGT AFKAST

12-15 %

Strategi

Elmarkets fundamentale struktur sikrer afkast for os


Vi ser lige nu at den grønne omstilling giver særdeles attraktive investeringsmuligheder, som skaber afkast til Nordic Power Trading.

Nordic Power Trading har elhandel som hovedkompetence. Vi kender de mekanismer, som påvirker prisdannelsen i elmarkedet. Og ved at udnytte elmarkedets fundamentale struktur og herunder ubalancer arbejder vi målrettet for at skabe afkast til vore mere end hundrede investorer.

Vi tilstræber ved hjælp af stram risikostyring, stærke analysekompetencer, avancerede prisberegningsmodeller samt vejrdata fra verdens meteorologiske institutter at skabe afkast over markedsniveau for aktieinvesteringer.

Nordic Power Trading handler udelukkende med finansielle elkontrakter ud fra veldefinerede strategier, som er udviklet gennem mange års erfaring med finansiel elhandel – først og fremmest futures og forwards med begrænset løbetid.

Investeringsstrategien anvender input i form af faktuelle data fra det fysiske elsystem, herunder vindkraftproduktion, elforbrug, nedbørsforhold, eksportkapacitet, priser på relaterede elmarkeder, historiske elpriser med mere. På baggrund af de specifikke sammenhænge mellem inputvariablerne udføres de finansielle elhandler i terminsmarkedet.

Nordic Power Trading Fund A/S har indgået forvalteraftale med Nordic Power Trading ApS, som er registreret forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet.