FORVENTET ÅRLIGT AFKAST

12-15 %

Om os

Mangeårig erfaring, stærke analysekompetencer, indgående markedskendskab


Nordic Power Trading opererer på markeder, hvor det er altafgørende at have fingeren på pulsen. Det har folkene bag virksomheden. Årelang erfaring med elhandel kombineret med et stærkt analytisk apparat, der beror på både interne og eksterne ressourcer, har siden starten været et solidt afsæt for investeringerne.

Det ventes, at den investerede kapital over de kommende år vil vokse til et stort tre-cifret millionbeløb.

 

 • Hjemmehørende i Danmark
 • Registreret hos Finanstilsynet som forvalter – FAIF
 • Porteføljemålsætning: 250 mio. kr.
 • Stifter og direktør Bjarne Walbech er medinvestor
 • Handel med energi på de europæiske energimarkeder
 • Tilbyder diversificeret investering

 

Mød os


John Svane Hansen

Bestyrelsesformand

 • Uddannet ingeniør samt i driftsledelse på Michigan State University
 • Mangeårig topledererfaring fra dansk erhvervsliv
 • Har sæde i en række bestyrelser og varetager flere formandsposter.
Nordic Power Trading er kendetegnet ved en høj grad af soliditet og troværdighed. I kraft af selskabets betydelige vækstpotentiale og kompetente hedging tilbydes et attraktivt forhold mellem udbyttemuligheder og risiko.

Bjarne Walbech (billedet)

Stifter og direktør, Nordic Power Trading Fund A/S

Kontaktinfo:

Telefon: +45 24 40 80 46
Mail: walbech@nordicpowertrading.dk

 

 • Uddannet cand. merc. i finansiering
 • Seks års erfaring med energihandel fra DONG Energy
 • Stifter Nordic Power Trading i 2007
 • Åbner Nordic Power Trading for investorer i februar 2010
 • Bredt anerkendt som en af branchens mest kompetente elhandlere
Man vælger os typisk for at diversificere investeringer i kombination med aktiemarkedet og andre kapitalmarkeder. Dermed opnår man en bedre risikospredning. Nedlægningen af a-kraft- samt kulkraftværker i Tyskland giver nu nye muligheder for afkast.

Niels Grovn

Bestyrelsesmedlem

Afkasthistorikken vidner om en veldefineret, backtestet og gennemprøvet investeringsstrategi. Korrelationen med ejendoms- og finansmarkederne er stærkt begrænset, og det betyder risikospredning for investorer med ejendomme og børsnoterede aktier.