FORVENTET ÅRLIGT AFKAST

12-15 %

Markeder


El er en råvare, som er umulig at lagre. Så strømmen produceres i takt med forbruget. Det giver et dynamisk forhold mellem udbud og efterspørgsel, der er attraktivt at investere i.
Elmarkedet har disse særlige kendetegn:

  • Kontinuerlig efterspørgsel
  • Lille konjunkturfølsomhed
  • Lav korrelation med finansmarkederne
  • Prisdannelse styres af vejrmæssige faktorer

Læs mere om det nordeuropæiske elmarked her ►

 

INVESTERING I ENERGI

STABILE AFKAST OPNÅES GENNEM DIVERSIFICERING PÅ FLERE MARKEDER

Læs mere her