Forventet afkast 2019:

 

  • Nordic Power Trading Fund: 25-30% (Vi er på 17% år til dato)
  • Nordic Power Trading France: 20-25%

Markeder


El er en råvare, som er umulig at lagre. Så strømmen produceres i takt med forbruget. Det giver et dynamisk forhold mellem udbud og efterspørgsel, der er attraktivt at investere i.
Elmarkedet har disse særlige kendetegn:

  • Kontinuerlig efterspørgsel
  • Lille konjunkturfølsomhed
  • Lav korrelation med finansmarkederne
  • Prisdannelse styres af vejrmæssige faktorer

Læs mere om det nordiske elmarked her ►

 

Læs mere om det franske elmarked her ►

 

Vidste du at

Nordic Power Trading Fund A/S siden 2010 har haft et afkast på:

>140%

Læs mere her