Akkumuleret afkast

Udvikling i det samlede afkast for

Nordic Power Trading Fund A/S

Herover ses det samlede afkast (%) for Nordic Power Trading Fund A/S.