Forventet afkast 2019:

 

  • Nordic Power Trading Fund: 25-30% (Vi er på 20% år til dato)
  • Nordic Power Trading France: 20-25%