FORVENTET ÅRLIGT AFKAST

12-15 %

Investorer

Professionel investering i elmarkedet


Nordic Power Trading er som udgangspunkt for professionelle investorer, som ønsker at diversificere deres investeringer. Vores filosofi er, at vi hellere vil tilbyde mere for færre end lidt til alle. Derfor er minimumsindskuddet 750.000 kr. Og derfor har vi nogle klare kriterier, som du skal opfylde for at blive betragtet som professionel investor. Når kriterierne er opfyldt, er det nemt at investere hos Nordic Power Trading Fund A/S.

Fortrinsvis for Professionelle Investorer som har:

 • Udført transaktioner af betydeligt omfang i minimum et år
 • En portefølje, der overstiger 0,5 mio. euro i værdi
 • Erhvervserfaring med investering i finansielle instrumenter

Private må også investere

Private har også mulighed for at investere hos os. Grænsen er kr. 750.000.
Virksomhedsordning kan også investere hos os.
Pensionsmidler er også en mulighed – hør nærmere om reglerne hos os.

Sådan gør du:

 • Rekvirer tegningsmateriale
 • Udfyld og indsend tegningstilsagn
 • Indbetal minimum kr. 750.000 på selskabets bankkonto
 • Få bekræftet kursen, og du har købt aktier gebyrfrit
 • Du er med fra den første i næste måned

Omkostningsstruktur:

Løbende omkostninger, der fratrækkes den kurs, der beregnes månedligt:

 • Årligt forvalterhonorar på 2% af kursværdien
 • Resultatafhængigt forvalterhonorar på 20% beregnet af nettofortjeneste (”high watermark”)
 • Forholdsmæssig andel af de samlede omkostninger til administration og drift af selskabet

Engangsomkostninger:

 • Exitfee på 0,5% af handelsværdien, når du sælger

Der betales ingen tegningsprovision.

 

“Alt kommer til at handle om elektricitet i fremtiden. Den grønne omstilling medfører et boom i nye energiformer. Denne udvikling giver nye muligheder med store prisvariationer på tværs at lande og områder, som vores investorer vil få glæde af i form af afkast.”

Bjarne Walbech, Stifter og direktør for investeringsselskabet, Nordic Power Trading Fund A/S