Strategi

Sikker styring år efter år


Vi kender de mekanismer, som påvirker prisdannelsen i elmarkedet – og udnytter markedets ubalancer til at skabe udbytte.

Strategi

Sikker styring år efter år


Nordic Power Trading har elhandel som hovedkompetence. Vi kender de mekanismer, som påvirker prisdannelsen i elmarkedet. Og vi er på forkant med udviklingen og kan reagere hurtigt på selv små hændelser, der gør forskellen på succes og fiasko.

Stram risikostyring, stærke analysekompetencer, avancerede prisberegningsmodeller samt vejrdata fra verdens meteorologiske institutter sikrer afkast over markedsniveau. Vi udnytter markedets ubalancer til at skabe udbytte for vore investorer.

Nordic Power Trading Fund A/S handler udelukkende med finansielle elkontrakter ud fra veldefinerede strategier, som er udviklet gennem mange års erfaring med finansiel elhandel – først og fremmest futures og forwards med begrænset løbetid.

Investeringsstrategien anvender input i form af faktuelle data fra det fysiske elsystem, herunder vindkraftproduktion, elforbrug, nedbørsforhold, eksportkapacitet, priser på relaterede elmarkeder (Tyskland, Holland, Estland, Polen og Rusland), historiske elpriser med mere. På baggrund af de specifikke sammenhænge mellem inputvariablerne udføres de finansielle elhandler i terminsmarkedet.

Vores strategi er backtestet, gennemprøvet og har bevist sit værd, hvilket afkasthistorikken tydeligt afspejler.
Nordic Power Trading Fund A/S har indgået forvalteraftale med Nordic Power Trading ApS, som er registreret forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet.

Kontakt os for at høre mere om Nordic Power Trading – eller for at aftale et uforbindende møde hos dig eller hos os. Du kan også starte med at bestille vores materiale.

Bestil materiale » Kontakt os »