Marked

Nordisk hjemmebanefordel


El er en råvare, som er umulig at lagre. Så strømmen produceres i takt med forbruget. Det giver et dynamisk forhold mellem udbud og efterspørgsel, der er attraktivt at investere i.
Elmarkedet har disse særlige kendetegn:

  • Kontinuerlig efterspørgsel
  • Lille konjunkturfølsomhed
  • Lav korrelation med finansmarkederne
  • Prisdannelse styres af vejrmæssige faktorer

Nordic Power Trading handler med elkontrakter på børsen NASDAQ COMMODITIES, hvor der er mere end 120 aktører.

Priserne er præget af de varierende nedbørsforhold i Norge og Sverige, hvor elproduktionen er domineret af vandkraft. Vandstanden i søer og elve både stiger og falder, og vi kan skabe afkast for vores investorer i begge situationer.

Det nordiske elmarked er vores professionelle hjemmebane. Vi tilbyder investorer mulighed for et højt afkast på dette marked – med en afbalanceret risikoprofil.

Kontakt os for at høre mere om Nordic Power Trading – eller for at aftale et uforbindende møde hos dig eller hos os. Du kan også starte med at bestille vores materiale.

Bestil materiale » Kontakt os »