Investorer

Professionel investering i elmarkedet


Nordic Power Trading er som udgangspunkt for professionelle investorer, som ønsker at diversificere deres investeringer. Vores filosofi er, at vi hellere vil tilbyde mere for færre end lidt til alle. Derfor er minimumsindskuddet 750.000 kr. Og derfor har vi nogle klare kriterier, som du skal opfylde for at blive betragtet som professionel investor. Når kriterierne er opfyldt, er det nemt at investere i Nordic Power Trading.

Som professionel investor har du for eksempel:

 • Udført transaktioner af betydeligt omfang i minimum et år
 • En portefølje, der overstiger 0,5 mio. euro i værdi
 • Erhvervserfaring med investering i finansielle instrumenter

Private har også mulighed for at investere hos os. Grænsen er kr. 750.000, kontakt os for nærmere info.

Pensionsmidler er også en mulighed – hør nærmere om reglerne hos os.

Sådan gør du:

 • Rekvirer tegningsmateriale
 • Udfyld og indsend tegningstilsagn
 • Få bekræftet kursen, og køb aktier gebyrfrit
 • Vær med fra den første i næste måned

Selskabets omkostningsstruktur:

Løbende omkostninger, der fratrækkes den kurs, der beregnes månedligt:

 • Årligt forvalterhonorar på 2% af kursværdien
 • Resultatafhængigt forvalterhonorar på 20% beregnet af nettofortjeneste (”high watermark”)
 • Forholdsmæssig andel af Nordic Power Trading Funds samlede omkostninger til administration og drift af selskabet

Engangsomkostninger:

 • Exitfee på 0,5% af handelsværdien, når du sælger

Der betales ingen tegningsprovision.

 

Bjarne Walbech

Stifter og direktør for investeringsselskabet


Man vælger os typisk for at diversificere investeringer væk fra aktiemarkedet og andre kapitalmarkeder. Dermed opnår man en bedre risikospredning. Over tre til fem år er der et kæmpe potentiale for afkast, fordi elpriserne svinger så meget.

Kontakt os for at høre mere om Nordic Power Trading – eller for at aftale et uforbindende møde hos dig eller hos os. Du kan også starte med at bestille vores materiale.

Bestil materiale » Kontakt os »